Fornell Assessors
Colex
  • PROFESSIONALITATPersones qualificades al seu servei
  • TECNOLOGIASoftware d'ultima generació per la seva gestió
PROFESSIONALITAT1 TECNOLOGIA2

Assessorament Empresarial

El nostre propòsit és ajudar al client a millorar a curt termini els seus resultats operatius, mitjançant l'aplicació de nous criteris de gestió empresarial que incrementin l'eficiència i la productivitat de la companyia, la qual cosa suposa, en moltes ocasions, l'externalització d'algun dels seus departaments interns. En aquest sentit, Fornell Assessors ofereix serveis d'alt valor afegit que permeten:

Disposar d'eines de treball bàsiques per a una correcta presa de decisions, gràcies al treball de les nostres àrees comptable, fiscal i jurídica.

Optimitzar els costos laborals interns.

Comptar amb una planificació comptable i fiscal personalitzada.

Dotar de l'assessorament jurídic necessari per al desenvolupament d'una empresa.

Incrementar l'eficiència de la maquinària administrativa.

Reduir el nivell d'impagats amb un sistema adequat de prevenció i gestió.

Notícies de premsa

  • Termini de presentació de les declaracions del IVA i retencions corresponents al mes de juliol

  • Es recorda que el termini de declaració dels models de presentació mensual del Impost sobre el Valor Afegit, Retencions i ingressos a compte del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre Societats corresponents al mes de juliol comencarà el proper dia 1 d agost i finalitzarà el 20 d agost en lloc del 20 de setembre, data límit en anys anteriors. En concret, es tracta dels següents models: IVA: 303, 322, 340, 353, 380. RENDA I SOCIETATS: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230. En cas de domiciliació bancària del pagament, el termini de presentació dels models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230, 303 i 353 serà del 1 al 15 d agost. Tot això d acord amb la Normativa: Article primer, apartat vint del Reial Decret 828/2013, de 25 d octubre (BOE de 26 d octubre). I Disposició final quarta del Reial Decret 1042/2013, de 27 de desembre (BOE de 30 de desembre).
  • Llegir més ...