Fornell Assessors
Colex
  • PROFESSIONALITATPersones qualificades al seu servei
  • TECNOLOGIASoftware d'ultima generació per la seva gestió
PROFESSIONALITAT1 TECNOLOGIA2

Auditories

Fornell Assessors té a la seva disposició els serveis d'Auditories Financeres que s'encarreguen d'efectuar una revisió dels ingressos i despeses, amb la finalitat d'informar al client l'actual situació financera de la seva empresa.

Fornell Assessors, treballa amb una metodologia orientada a les necessitats i interessos del client. Tenim serveis personalitzats d'Auditories Financeres, valor afegit que ens diferencia de la competència.

Entre els objectius principals dels serveis d'Auditories Financeres podem esmentar que:

Aquesta permet minimitzar els riscos i eventuals contingències tributàries, que generalment deriven en sancions per efectuar declaracions errònies.

Es farà lliurament d'alternatives d'optimització tributària (dins del marc de la llei) amb la finalitat d'estalviar en impostos.

Els serveis d'Auditories Financeres són realitzats pels nostres experts tributaris, Auditors Comptables, Planificació Tributària i Auditoria de Gestió.

Notícies de premsa

  • Termini de presentació de les declaracions del IVA i retencions corresponents al mes de juliol

  • Es recorda que el termini de declaració dels models de presentació mensual del Impost sobre el Valor Afegit, Retencions i ingressos a compte del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre Societats corresponents al mes de juliol comencarà el proper dia 1 d agost i finalitzarà el 20 d agost en lloc del 20 de setembre, data límit en anys anteriors. En concret, es tracta dels següents models: IVA: 303, 322, 340, 353, 380. RENDA I SOCIETATS: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230. En cas de domiciliació bancària del pagament, el termini de presentació dels models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230, 303 i 353 serà del 1 al 15 d agost. Tot això d acord amb la Normativa: Article primer, apartat vint del Reial Decret 828/2013, de 25 d octubre (BOE de 26 d octubre). I Disposició final quarta del Reial Decret 1042/2013, de 27 de desembre (BOE de 30 de desembre).
  • Llegir més ...