Fornell Assessors
Colex
  • PROFESSIONALITATPersones qualificades al seu servei
  • TECNOLOGIASoftware d'ultima generació per la seva gestió
PROFESSIONALITAT1 TECNOLOGIA2

Departament Comptable

El nostre departament d'Assessoria Comptable, no solament compleix amb les obligacions formals establertes en la legislació vigent, si no que intenta establir tots aquells criteris, eines i procediments necessaris perquè el dia a dia de les activitats comercials dels nostres clients, puguin ser plasmades en un paper, que ens permeti la presa de decisions adequades a cada moment, aconseguint d'aquesta manera que la realitat del dia a dia sigui una de les principals eines per a la presa de decisions, així com per donar a conèixer la nostra empresa a les persones que ens envolten (Clients, proveïdors, bancs, Hisenda).

Serveis del departament Comptable:

Establiment de normes internes, sistemes i mètodes idonis en l'empresa per aconseguir uns registres comptables fiables que permetin transmetre informació útil a l'adreça per a la presa de decisions, així com per donar compliment a la normativa mercantil aplicable.

Elaboració d'informes amb les incidències detectades i la seva corresponent esmena establint procediments de millora contínua en el servei que figuraran en els parts de treball a aquest efecte.

Confecció de la comptabilitat per personal qualificat, desplaçament a la seva oficina amb possibilitat de processar la comptabilitat “in situ”.

Notícies de premsa

  • Termini de presentació de les declaracions del IVA i retencions corresponents al mes de juliol

  • Es recorda que el termini de declaració dels models de presentació mensual del Impost sobre el Valor Afegit, Retencions i ingressos a compte del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre Societats corresponents al mes de juliol comencarà el proper dia 1 d agost i finalitzarà el 20 d agost en lloc del 20 de setembre, data límit en anys anteriors. En concret, es tracta dels següents models: IVA: 303, 322, 340, 353, 380. RENDA I SOCIETATS: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230. En cas de domiciliació bancària del pagament, el termini de presentació dels models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230, 303 i 353 serà del 1 al 15 d agost. Tot això d acord amb la Normativa: Article primer, apartat vint del Reial Decret 828/2013, de 25 d octubre (BOE de 26 d octubre). I Disposició final quarta del Reial Decret 1042/2013, de 27 de desembre (BOE de 30 de desembre).
  • Llegir més ...