Avís Legal

Per donar compliment a allò establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació indiquem les dades de la informació general del nostre lloc web: fornellassessors. ca

Titular: Fornell Assessors

E-mail: fornell@fornellassessors.es 

NIF: B08786816

Telèfon: 937736760

1. Condicions generals i la seva acceptació

Aquestes condicions generals (d’ara endavant, les “Condicions Generals”) regulen l’ús dels serveis (d’ara endavant, “els Serveis”) que Fornell Assessors (d’ara endavant, ” Fornell Assessors“) posa a disposició dels usuaris del lloc web www.fornellassessors.es (d’ara endavant, el Lloc Web).

La utilització dels Serveis atribueix la condició d’usuari (d’ara endavant, “l’Usuari”) i comporta l’acceptació de les Condicions Generals a la darrera versió publicada per Fornell Assessors al Lloc Web en el moment en què l’Usuari accedeixi-hi.

El Lloc Web ha estat creat per Fornell Assessors per publicar la seva oferta de serveis i per facilitar-ne la contractació electrònica.

Si accedeixes a aquest lloc web estàs declarant ser major i estar facultat de la capacitat legal suficient per vincular-te als termes i condicions que es posen a la teva predisposició, i que ho fas sota la teva única i exclusiva responsabilitat. Si no estiguessis conforme amb el contingut dels presents termes d’ocupació, has de desemparar el lloc web.

L’accés al lloc web és lliure i gratuït per poder informar-te dels serveis oferts.

Et forces en tot instant a fer una feina convenient dels recursos posats a la teva predisposició al lloc web, de conformitat amb allò previst en els termes i condicions, l’ètica, l’ordre públic, els bons costums i la legalitat actual , sense danyar ni danyar els titulars del lloc web ni cap tercer, amb la qual cosa et compromets a no emprar semblants recursos per incórrer en activitats il·legals, contràries a la bona fe o bé a l’ordre públic; provocar danys als sistemes físics i lògics de Fornell Assessors, dels seus distribuïdors o bé de terceres persones, introduir o bé propagar a internet virus informàtics o bé qualsevol altres sistemes físics o bé lògics que siguin susceptibles de provocar els danys prèviament esmentats.</ span>

A Fornell Assessors posem a la vostra disposició determinats continguts gratuïts, però per poder gaudir-ne, caldrà procedir al registre en els formularis disposats amb aquesta finalitat, havent de llegir, i en cas d’estar conforme acceptar la política de privadesa mitjançant el marcatge de la casella corresponent.

1.1 Comportament de l’usuari

Certas pàgines del lloc web pot deixar-te participar a través de la realització de comentaris o bé la generació de continguts, quedant completament prohibit propagar continguts o bé publicitat de caràcter il·legal, racista, xenòfob, d’apologia del terrorisme, atemptatori contra els drets humans, o bé que encoratgin l’odi, vulnerin la dignitat de la persona, de caràcter injuriós o bé calumniós o bé contra l’ordre o bé la seguretat pública.

Fornell Assessors es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i/o continguts, que infringeixin el que s’ha exposat prèviament o bé que no resultessin convenients per a la seva publicació al lloc web.

En tot cas, Fornell Assessors no serà responsable de les creences abocades pels usuaris mitjançant els fòrums de discussió, xats, weblog o bé altres eines de participació que puguin crear-se, excepte en allò de manera expressa previst per la normativa d’aplicació.

1.2 Sol·licitud dels nostres serveis o contacte web

Si ho vols pots contactar amb Fornell Assessors per solucionar els teus dubtes amb relació als nostres serveis mitjançant els diferents formularis del Lloc web prestats amb aquesta finalitat, facilitant les dades que es demanen, i quan hagis llegit i, en cas d’estar conforme, admès la política de privadesa (a través d’una declaració o bé una clara acció afirmativa, com el marcatge d’una casella), haureu de prémer el botó pertinent per a l’enviament de les vostres dades de contacte i de la vostra petició d’informació.

 

2. Objecte

Les presents Condicions Generals regulen tots els Serveis oferts a través dels seus Llocs Web, enviament per part de l’usuari de fitxers de tot tipus (ja siguin fotografies

, vídeos, documents enregistraments d’àudio o qualsevol altre material ) i qualsevol altre, així com la utilització dels mateixos per part dels Usuaris.

 

3. Dades de Caràcter Personal

L’Usuari, per utilitzar els Serveis, prèviament ha de proporcionar a Fornell Assessors certes dades de caràcter personal a través d’un breu formulari (d’ara endavant, les “Dades Personals”). Fornell Assessors tractarà les dades personals per a la gestió dels serveis.

Una vegada emplenat i enviat el formulari, s’entén que l’Usuari accepta i autoritza de manera expressa que les vostres Dades Personals siguin tractades per Fornell Assessors

L’usuari queda informat que les dades personals facilitades s’incorporen al fitxer informatitzat de Fornell Assessors.

Així mateix, us informem de la possibilitat que teniu d’exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a fornell@fornellassessors.es o mitjançant escrit dirigit a Fornell Assessors Plaça joan Serrats, 4, Martorell < /span>08760, Barcelona

L’Usuari garanteix la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades. En cap moment vendrà o cedirà les vostres dades a terceres persones.

 

4. Funcionament web

Fornell Assessors no pot assegurar que no es generin interrupcions o fallades en l’accés al Lloc web. No obstant això, hi ha el ferm compromís, tan aviat com tingui coneixement de semblants incidències, de fer totes i cadascuna de les actuacions adreçades al seu restabliment o bé reparació, llevat de la concurrència de causes estranyes a la voluntat de Fornell Assessors que ho impossibilitin o bé compliquin la seva execució.

Fornell Assessors no serà responsable en cap cas dels perjudicis o bé danys de qualsevol classe que poguessin causar la visita a aquesta web, així sigui per error o bé omissió als continguts o bé per la transmissió d’algun programa maliciós que es generi malgrat haver pres les mesures tecnològiques precises per evitar-ho.

 

5. Propietat Intel·lectual i Industrial

La totalitat dels elements i/o continguts posats a la teva predisposició al Lloc web o bé als quals es pot accedir a través de la contractació de exactament aquests, han estat creats per Fornell Assessors o bé exactament la mateixa disposa d’una llicència o bé autorització per utilitzar-la.

Per tant, tots aquests elements i/o continguts (semblants com: imatges, àudio, vídeo, programari o bé textos; marques o bé logos, combinacions de colors, estructura i disseny, aplicacions precises per al seu funcionament, accés i ocupació , etcètera) i els drets que es poden ostentar sobre exactament aquests, són de titularitat exclusiva de Fornell Assessors.

 

6. Continguts generats pel visitant

Amb l’acceptació dels presents termes d’ocupació, concedeixes a Fornell Assessors una llicència tan extensa, com en dret es requereixi, per a la publicació de les aportacions que facis als diferents serveis de participació establerts al Lloc web o bé a els perfils a xarxes socials de Fornell Assessors.

 

7. Ús d’enllaços

7.1 Ús d’enllaços a pàgines web externes

El lloc web de Fornell Assessors pot posar a la predisposició de l’usuari links cara a altres llocs web gestionats i controlats per tercers, amb l’exclusiva funció de facilitar als usuaris la cerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que a cap cas es pugui considerar que Fornell Assessors comercialitza, dirigeix, controla o fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions lliures en aquests llocs web.

Fornell Assessors no accepta cap gènere de responsabilitat, ni tan sols de manera indirecta o bé subsidiària, pels continguts, informacions, comunicacions, creences o bé serveis enllaçats des d’aquests llocs webs no gestionats per Fornell Assessors i que resultin assolibles mitjançant la web, ni garanteix l’absència de virus o bé altres elements en exactament els mateixos que puguin generar pertorbacions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o bé els arxius de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus ocasionats us a l’usuari per aquesta raó.

7.2 Ús d’enllaços des d’altres pàgines web

No es permet cap tipus de reproducció del nostre contingut web, imatges o logotips.

No es permeten accions que puguin fer malbé la imatge ja sigui online o offline de Fornell Assessors.

Fornell Assessors no es responsabilitza de la informació o continguts publicats a una altra pàgina web sobre els nostres serveis o el nostre contingut.

No es realitzarà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web, ni sobre els serveis o continguts del mateix.

 

8. Incompliment de les condicions

Qualsevol incompliment pot ser perseguit, així com qualsevol ús indegut de la Web, podent Fornell Assessors exercitar totes les accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims interessos. Fins i tot es reserva el dret de limitar o prohibir l’accés a usuaris que la incompleixin.

 

9. Legislació aplicable

Aquestes condicions legals s’han redactat sobre la base de la legislació Espanyola.

 

10. Modificació de l’Avís Legal

Fornell Assessors es reserva el dret a introduir modificacions en aquest Avís Legal, per això s’aconsella als Usuaris que el visitin periòdicament.

Quan es produeixin canvis significatius en aquest Avís Legal, es comunicaran als Usuaris per a la seva acceptació mitjançant avisos al Portal o mitjançant correu electrònic o bé mitjançant qualsevol altre procediment adequat segons les circumstàncies.

FORNELL ASSESSORS - ETL GLOBAL

Necessites assessorament professional? Posa't en contacte amb nosaltres