Política de privacitat

Aquesta Política de Privadesa té per objecte informar els usuaris (“Usuaris” o “Vostè”) sobre la recollida i tractament de les dades personals obtingudes a través del portal http://fornellassessors.es/ (“Portal”) L’accés i la utilització del Portal implica el coneixement i l’acceptació de les condicions incloses en aquesta Política de Privadesa.

Responsable del tractament:

Identitat: Fornell Assessors

Direcció postal: Plaça joan Serrats, 4, Martorell 08760

Telèfon: 937736760

Correu electrònic: fornell@fornellassessors.es 

Com recollim les dades personals?

Fornell Assessors recull informació dels usuaris quan aquests fan ús d’aquelles funcionalitats del Portal que requereixin facilitar determinades dades personals. En concret, Fornell Assessors registrarà la informació següent:

  • Dades facilitades a través del formulari de contacte que l’Usuari interessat a obtenir informació sobre els nostres serveis o realitzar qualsevol tipus de consulta o sol·licitud facilita Fornell Assessors.
  • Dades facilitades a través de la secció “Treballa amb nosaltres”, inclosos els currículums que els Usuaris ens envien.
  • Direcció de correu electrònic que faciliten els Usuaris per subscriure’s al nostre newsletters i per rebre les nostres comunicacions.
  • Dades facilitades mitjançant l’enviament de correus electrònics a les adreces que s’identifiquin al Portal.
  • Dades facilitades mitjançant l’emplenament dels formularis o ús de les funcionalitats ofertes a cada moment al Portal.

L’ús dels diferents formularis i/o funcionalitats habilitades al Portal és voluntari. No obstant això, alguns camps són necessaris per atendre correctament la vostra petició, per la qual cosa la negativa de l’Usuari a facilitar la informació requerida als camps obligatoris impedirà a Fornell Assessors atendre la seva sol·licitud.

Per a quines finalitats utilitza Fornell Assessors les dades personals dels Usuaris?

Les dades personals que l’Usuari del Portal ens faciliti mitjançant els formularis i funcionalitats habilitades al Portal seran tractades amb caràcter general per tal de facilitar la informació demanada pels Usuaris, atendre les vostres consultes o sol·licituds, així com amb qualsevol altra finalitat a què es refereixin els formularis i funcionalitats ofertes a cada moment a través del Portal. En el cas de les dades facilitades per l’Usuari a través de la Secció Treballa amb nosaltres, les dades seran tractades per valorar i gestionar la seva possible participació en els processos de selecció de personal, presents o futurs, duts a terme per Fornell Assessors . Addicionalment, en els supòsits en què els Usuaris s’hagin subscrit a la nostra newsletter, les vostres dades personals seran tractades amb la finalitat de remetre-li per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics (email, SMS, etc.), comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis jurídics, fiscals i de gestió comptable i administrativa o altres que oferim o prestem, així com informació sobre les nostres activitats, incloent notícies rellevants sobre Fornell Assessors i informació sobre esdeveniments que organitzem, patrocinem o en què d’una altra manera participi Fornell Assessors o els seus professionals .

Destinataris de les dades personals

Les dades personals dels Usuaris no seran comunicades a tercers, excepte per al compliment d’obligacions legals a què estigués subjecte Fornell Assessors.

Legitimació dels tractaments

La base legal dels tractaments és el consentiment atorgat pels Usuaris prestat mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa i les caselles corresponents.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals seran conservades durant el temps necessari per atendre i gestionar la informació demanada pels Usuaris, atendre les seves consultes o sol·licituds o complir qualsevol altra finalitat a què es refereixin els formularis i funcionalitats ofertes a cada moment a través del Portal . En el cas de les dades personals facilitades a través de la secció “Treballa amb nosaltres”, mantindrem les dades personals durant un termini màxim de [1 any]. Entenem que passat aquest període, les seves dades poden estar desactualitzades, per la qual cosa procedirem a la supressió de tota la informació. Si us heu subscrit a la nostra newsletter o altrament heu prestat el vostre consentiment perquè puguem enviar-vos comunicacions comercials, mantindreu les vostres dades mentre no revoqueu aquest consentiment. Transcorreguts els terminis esmentats, les dades personals dels Usuaris podran ser bloquejades i mantingudes per Fornell Assessors per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament i només durant el termini de prescripció d’aquestes responsabilitats. Passat aquest període, les dades personals seran esborrades per Fornell Assessors.

Com puc actualitzar les meves dades personals?

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a Fornell Assessors a través d’aquest Portal són veraces, correctes, actuals i completes. L’Usuari es fa responsable de comunicar a Fornell Assessors qualsevol modificació o actualització dels mateixos, mitjançant l’enviament d’una comunicació a les adreces postals o electròniques previstes a l’apartat “Com exerceixo els meus drets?” i seguint les indicacions que conté.

Què passa si facilito a Fornell Assessors dades de terceres persones?

Amb caràcter general, queda prohibit que els Usuaris facilitin dades personals relatives a tercers. No obstant això, en el supòsit que l’Usuari faciliti dades personals de tercers, amb caràcter previ a la inclusió o comunicació de les seves dades a Fornell Assessors, informar aquestes persones sobre el contingut d’aquesta Política de Privadesa. L’Usuari garanteix que ha obtingut el consentiment previ d’aquestes terceres persones per a la comunicació de les seves dades personals a Fornell Assessors amb les finalitats previstes a la present Política de Privadesa.

Com exerceixo els meus drets?

L’Usuari pot, en qualsevol moment, revocar els consentiments prestats, així com sol·licitar a Fornell Assessors confirmació sobre si les seves dades personals estan sent tractades per nosaltres i, en cas afirmatiu, accedir-hi. Així mateix, pot sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir. Així mateix, en determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. També podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades en determinades circumstàncies. Fornell Assessors deixarà de tractar les dades personals, tret de motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Finalment, quan sigui procedent, l’Usuari podrà exercitar el dret de portabilitat per obtenir les dades en format electrònic o que es transmetin a una altra entitat. A aquests efectes podrà utilitzar els canals següents, acompanyant sempre fotocòpia del seu DNI o qualsevol altre document que permeti acreditar la seva identitat:

  • Per carta a l’adreça: Plaça joan Serrats, 4, Martorell 08760

Per últim, en cas que l’usuari tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, podrà adreçar-se al nostre responsable de seguretat presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Actualitzacions i canvis a la Política de Privadesa

Fornell Assessors es reserva el dret a introduir modificacions en aquesta Política de Privadesa. Quan es produeixin aquests canvis, es comunicaran als Usuaris mitjançant avisos al Portal, per correu electrònic o bé mitjançant qualsevol altre procediment adequat segons les circumstàncies.

FORNELL ASSESSORS - ETL GLOBAL

Necessites assessorament professional? Posa't en contacte amb nosaltres